• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • zmień

Język:

Waluta:

Menu

Wzór odstąpienia od umowy

Załącznik nr.2 - wzór odstąpienia od umowy sprzedaży

……………..…………………………….

miejscowość, data

 

Handbags Importers Dawid Niedzielski

ul. Starobrzeska 27, 49 – 305 Brzeg

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆJa, niżej podpisana/y, niniejszym odstępuję od Umowy Sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data Zamówienia: ………………………………………………

Data doręczenia: ………………………………………………

Zgodnie z postanowieniami § 9. Regulaminu Sklepu internetowego, zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 14 dni od daty doręczenia Sprzedawcy niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów (tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy poniesionych przeze mnie przy zakupie Produktu), proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):

  • na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….., którego właścicielem jest ……………………………………………………………...…………… …….

  • przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie zwracanego Produktu, z uwzględnieniem przepisów prawa i postanowień Regulaminu.

 

imię i nazwisko Kupującego: ………………………………………………

adres Kupującego: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

data i podpis Kupującego

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Formularz należy wypełnić i odesłać pocztą lub mailem w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Szybki kontakt
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Wiem, że w każdej chwili mogę odwołać zgodę.

  • Handbags Importers Dawid Niedzielski
  • ul. Starobrzeska 27 49-305 Brzeg
  • NIP: PL 751-153-37-35
  • tel. +48 881 781 725
  • tel. +48 661 861 461
  • email: kontakt@torebkihurt.pl

torebkihurt.pl: Hurtownia Torebek Damskich - Sprawdź Nas!